Dette krever

Sosiale ferdigheter, menneskelig innsikt, nettverkskompetanse og kompetanse innenfor organisasjon, ledelse og salg. Videre kreves det inngående forståelse for kundens forretning, verdiskapning og organisasjon sammen med interessen for kandidatens situasjon, motivasjon og potensial.

Vår visjon

Vår visjon er ikke å være størst, men å bety mest. Vi har valgt Headhunting som metode fordi det er den beste måten å finne frem til den riktige kandidaten på.